Szkoła Podstawowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi przy ul. Bohdanowicza 4 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1991 r. na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej WSN-0145-399/91/KPS.

    Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i realizujemy program MEN i Sportu ze zwiększoną liczbą godzin z języka angielskiego i niemieckiego. Nauczyciele z dużym doświadczeniem pedagogicznym zapewniają wysoki poziom nauczania. 
   Zsynchronizowane treści nauczania różnych przedmiotów uzyskujemy m.in. poprzez zgodną współpracę nauczycieli i systematyczną realizację ścieżek edukacyjnych. Mała liczba uczniów w klasach umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie bezpieczeństwa. 
    Oprócz sal lekcyjnych dysponujemy dobrze wyposażoną pracownią komputerową, plastyczną, techniczną, muzyczną, biologiczną oraz salą gimnastyczną, która pełni również funkcje sali imprez szkolnych. 
Biblioteka szkolna umożliwia dostęp do różnego typu słowników, encyklopedii, lektur kl. I - VI, pięknych wydań albumów o szerokiej tematyce i pozycji metodycznych. 
   W klasach I - III prowadzimy rytmikę, naukę gry w szachy i gimnastykę korekcyjną. Nauką pływania obejmujemy uczniów klas I - VI. 
    Udział w różnorodnych kołach zainteresowań daje uczniom uzdolnionym szansę poszerzenia wiadomości i pożytecznego spędzenia czasu wolnego. 
  Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z zakresu informatyki już od I klasy. Dostęp do Internetu ułatwia zdobywanie wiadomości ze wszystkich dziedzin. 
   Planowane wyjścia do teatru, muzeów, planetarium odgrywają dużą rolę w rozwoju kulturalnym naszych wychowanków.  Dla uczniów mających trudności w opanowaniu niektórych treści programowych wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia. 
  Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z rodzicami i pozostajemy z nimi w ścisłym kontakcie. Raz w miesiącu prowadzimy konsultacje nauczycieli z rodzicami w celu informowania ich o wynikach nauczania i zachowania uczniów. 
   Doceniane jest również spędzanie przerw między lekcjami w ogrodzie szkolnym, w którym prowadzone są gry i zabawy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. 
Po zakończeniu szkoły podstawowej zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Scaleniowej 6.

O nas

Rada Pedagogiczna

DSCF9201.JPG
DSCF9201.JPG
DSCF9200.JPG
DSCF9200.JPG
DSCF9152.JPG
DSCF9152.JPG
DSCF9142.JPG
DSCF9142.JPG
DSCF9095.JPG
DSCF9095.JPG
DSCF9066.JPG
DSCF9066.JPG

DYREKTOR SZKOŁY:  

Mirosław Spychalski

Wicedyrektor:

Robert Szczepański

Edukacja wczesnoszkolna:

Beata Chmurska,  Lilianna Kędzierska,  Małgorzata Wiśniewska, 

Agata Kulińska,  Anna Szymańska,  Izabela Koraluk

Język Polski:

Alina Wnuk, Karolina Majewska, Agnieszka Sęk

Matematyka:

Mirosława Placek-Zepp,  Edyta Czarczyk

Przyroda:

Kamila Grochulska

Język Angielski:

Jacek Rózga,  Łukasz Kucharski,  Marta Fesnak,  Martyna Idziak, 

Anna Szymańska, Anna Kaczorowska, Kinga Kunz

Język Niemiecki:

Robert Szczepański,  Marcin Czarczyk, Paulina Pełka

Język Hiszpański:

Kinga Kunz

Historia:

Aleksandra Jędrzejewska

Informatyka:

Agnieszka Wieczorek

Muzyka:

Ewa Szczepaniak

 Technika:

Małgorzata Wiśniewska

Wychowanie Fizyczne:

Arkadiusz Stoś,  Anna Błaszkiewicz

Świetlica:

Halina Kubis,  Barbara Kaźmierczak,  Paulina Pełka,  Agata Rybak

Pedagog;

Dominika Dominiak

Biblioteka:

Karolina Majewska

Religia:

Justyna Zajączkowska